Anunturi en

Anunț proceduri de achiziții publice 2 contracte (2)

Aeroportul Internațional Baia Mare publică două anunțuri pentru declanșarea achizițiilor publice pentru următoarele contracte:
– Servicii de Audit necesare implementării proiectului „Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Internațional Baia Mare”, cod SMIS 59572, contract nr. 302/13.11.2015, cod Proiect: POST/2015/2/4/008, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial – Transport 2007-2013, Axa prioritară 2 „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în scopul dezvoltării unui sistem național durabil de transport”, Domeniul Major de Intervenție 2.4 „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian” încheiat o serie de contracte conexe contractului de proiectare și execuție aferent investiției „Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Internațional Baia Mare”. Anunțul oficial poate fi consultat aici, iar documentația în format electronic se poate descarca de aici.
– Servicii de informare și publicitate, necesare în vederea implementării proiectului „Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Internațional Baia Mare”, cod SMIS 59572, contract nr. 302/13.11.2015, cod Proiect: POST/2015/2/4/008, finanţat prin Programul Operaţional Sectorial – Transport 2007-2013, Axa prioritară 2 „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în scopul dezvoltării unui sistem național durabil de transport”, Domeniul Major de Intervenție 2.4 „Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport aerian”. Anunțul oficial poate fi consultat aici, iar documentația în format electronic se poate descarca de aici.

A fost semnat contractul de finanţare pentru proiectul „EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SUPRAFEŢE AEROPORTUARE LA AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE“, cod SMIS 59578 (2)

La data de 13 noiembrie 2015, Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial – Transport 2007-2013, reprezentată de dl Ionuț Micu – Director General Adjunct și Regia Autonomă Aeroportul Internațional Baia Mare, în calitate de Beneficiar, reprezentată legal de către dl. Dorin Buda având funcția de Director General, au semnat Contractul de finanțare pentru proiectul „Extindere și modernizare suprafețe aeroportuare la Aeroportul Internațional Baia Mare”. Comunicatul de presă oficial poate fi descărcat de aici.

Informarea publicului interesat privind exproprierile necesare a fi operate datorită proiectului de utilitate publică „Extinderea și modernizarea pistei Aeroportului Internațional Baia Mare” (2)

Punem la dispoziția publicului interesat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, Hotărîrea Consiliului Județean Maramureș nr. 112 din 08.07.2015 și anexele aferente, cuprinzînd lista terenurilor ce urmează a fi expropriate ca urmare a investiției de extindere a pistei Aeroportului Internațional Baia Mare. Puteți accesa documentele respective la link-urile următoare: Hotărârea nr. 112 din 08.07,anexa_1_pagina_1, anexa_1_pagina_2,anexa_2, anexa_3 . După primirea notificărilor, persoanele fizice sau juridice care doresc sa demareze acțiunea de despăgubire și să încaseze contravaloarea terenurilor expropriate prin documentele de mai sus, trebuie să completeze o cerere pe care o depun la sediul Aeroportului în vederea îndeplinirii formalităților legale. Formularele pentru cereri se pot descărca de aici: cerere despagubiri persoana fizica, cerere despagubiri persoana juridica.

Selecție dosare depuse pentru funcția de Director General al Aeroportului Internațional Baia Mare (2)

În data de 04 august 2015 a avut loc ședința Comisiei de selecţie numită prin Hotărârea Consiliului de Aministratie nr. 4 din 9 iulie 2015, în cadrul căreia s-a procedat la selecţia dosarelor de înscriere depuse de candidaţi în vederea participării la selecţia prealabilă pentru funcția de director general la Regia Autonomă „Aeroportul Internaţional Baia Mare”. Procesul verbal al ședinței poate fi consultat aici.

Selecție pentru funcția de Director General al Aeroportului Internațional Baia Mare (2)

R.A. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BAIA MARE cu sediul în Tăuţii Măgherăuş, str. 66, nr. 22, jud. Maramureş telefon/fax 0262 – 22 33 94, număr de înmatriculare la Registrul comerţului J24/554/1992, cod fiscal RO2944544, www.baiamareairport.ro, organizeaza procedura de selectie pentru functia de DIRECTOR GENERAL conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011. Detalii se pot obține din comunicatul oficial: Anunt selectie director general.

Achiziție publică Expertiză tehnică (2)

În vederea derulării procedurii de atribuire a contractului de „Servicii de Expertiza tehnică a suprafeței de mișcare și a benzii pistei, împreună cu zonele de siguranță de la capetele pistei”, pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BAIA MARE publică ataşate invitatia de participare şi caietul de sarcini aferent achiziţiei menţionate.

Achiziție publică Studiu de Fezabilitate (2)

În vederea derulării procedurii de atribuire a contractului de Servicii de reactualizare studiu de fezabilitate pentru investiția ”Extindere și Modernizare suprafețe aeroportuare”, pentru promovarea concurenţei între operatorii economici, garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor economici, asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică, R.A. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL BAIA MARE publică ataşate invitaţia de participare şi caietul de sarcini aferent achiziţiei menţionate.